Strona główna Aktualności
Aktualności
Nowy MetaLyzer®3B
06.11.2014

Nowy M ETA L YZER ®  3B Idealny w praktyce klinicznej, do szpitala i w sporcie

Ergospirometr METAMAX 3B R2
14.07.2013

Bardziej mobilny niż kiedykolwiek.

Testy CPET / Medycyna / Sport / Fitness / Aktualności / Kontakt
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468861, REGON 146767375, NIP 536-191-40-20. Numer konta firmy VO2MAX Sp. z o.o. Millennium bank 45 1160 2202 0000 0002 4334 8938.