00 INSERT command denied to user 'vomaxstrona'@'10.15.20.17' for table 'w_visitors' Sport - Vo2max

Strona główna Sport
Sport

Wiele osób uważa, że test spiroergometryczny jest wykorzystywany jedynie w sportach wytrzymałościowych takich jak bieganie, kolarstwo czy biatlon.
Tymczasem zakres obszarów, w których spiroergometria może być stosowana rozciąga się od szachów do tańca i sztuk walki. W sporcie maksymalna sprawność fizyczna jest osiągana, gdy metabolizm jest dostosowany do wymagań. Takie dopasowanie  wymaga precyzyjnego monitorowania i indywidualnego podejścia do stawianych zadań. Dlatego wyniki szkoleniowe muszą być obiektywnie mierzalne tak, aby trening mógł być przystosowany do stawianych potrzeb w każdym momencie.
Poniżej zostały opisane niektóre z produktów firmy CORTEX, które gwarantują niezawodne pomiary wydolności.

Bieganie
Bieganie jest najstarszym i najbardziej popularnym sportem na świecie. W samych Niemczech jest ponad 10 milionów aktywnych biegaczy. W ciągu ostatnich dziesięcioleci maraton stał się największym światowym wydarzeniem dla sportowców uprawiających bieganie w sposób zawodowy jak i amatorski.
Bieg w maratonie wiąże się  z wyjątkowym wysiłkiem dla organizmu ludzkiego. Bez względu, czy jest się profesjonalistą, czy amatorem przed uczestnictwem w tego typu zawodach należy podjąć bardzo intensywne treningi. Wyszukany plan treningowy bierze pod uwagę: indywidualne zdolności wysiłkowe, cotygodniowe różne etapy treningu, okresy odpoczynku, trening interwałowy, odpowiednie odżywianie i regularne wykonywanie testów wysiłkowych. Wszystkie te czynniki mogą decydować o sukcesie w maratonie.
Mając na uwadze ilość i zróżnicowanie wymagań, które musi spełnić sportowiec przystępujący do biegu w maratonie szczególnie istotne jest, by każdy element wchodzący w skład przygotowania był wprowadzony do treningu w jak najbardziej efektywny sposób.
Testy spiroergometryczne dostarczają wszystkich informacji służących ocenie poziomu sprawności fizycznej na każdym etapie treningu: Spiroergometr mobilny METAMAX ® pozwala na pomiar i ocenę kondycji zawodnika oraz jego wydatku energetycznego w czasie rzeczywistym, a nawet podczas zawodów.

Narciarstwo
W odniesieniu do diagnostyki wydolności w sportach zimowych Treningowe Centrum Olimpijskie w Niemczech (Turyngia) jest kluczowym miejscem do przygotowań zawodników w biegach narciarskich, kombinacji nordyckiej, czy biatlonie.
Podczas zawodów olimpijskich w Turynie (Włochy) trzydziestu ośmiu niemieckich sportowców biorących udział w olimpiadzie zdobyło łącznie 29 medali. Praktycznie wszyscy, którzy odnieśli sukces trenowali wcześniej w Oberhof w Turyngi. Trenerzy z Turyngi korzystają z wszechstronnych i  praktycznych testów, które pozwalają im na doskonałe przygotowanie sesji treningowych rozwijających wydolność zawodnika.
Ergospirometr mobilny METAMAX ® mierzy ważne parametry wydolności takie jak tętno, częstość oddychania, wentylację oraz pobór tlenu w trakcie rzeczywistego treningu w warunkach współzawodnictwa.

Ergospirometr mobilny METAMAX ® mierzy istotne parametry w trakcie rzeczywistego treningu w warunkach współzawodnictwa.

Pływanie
Współcześnie wszyscy zawodnicy wyczynowi trenowani są w oparciu o  złożone plany szkoleniowe. Oprócz poprawy techniki u sportowców kładzie się nacisk na trening wytrzymałościowy oparty o liczne analizy szkoleniowe i diagnostykę wydolności. Oba elementy zaplanowane dla określonego typu sportu. Taka metoda pozwala na ustanawianie nowych celów i przybliża do zwycięstwa w zawodach.
Ergospirometr METASWIM to wyjątkowe urządzenie zaprojektowane dla pływaków. Jego budowa pozwala na wykonywanie badań pływaków w kanałach wodnych, basenach i na otwartych akwenach. Warunki do analizy są szczególnie sprzyjające w kanałach wodnych. Przepływ wody w kanale kontrolowany przez komputer jest przeciwny do kierunku ruchu pływaka, co pozwala płynącemu zawodnikowi na utrzymanie stałej pozycji w tunelu. Jeśli np. zależy nam na dokładnym przyjrzeniu się efektywności  ruchów sportowca to zwiększamy prędkość przepływu wody w kanale i obserwujemy dane pomiarowe związane ze zmianą zużycia tlenu. Zakres i rodzaj tych zmian pokazuje elementy, nad którymi pływak powinien pracować w celu osiągnięcia lepszych wyników. Analizując w czasie rzeczywistym dane z METASWIM trener ma możliwość obserwowania co zmieni się, gdy pływak zmieni technikę pływania.

Kolarstwo
Kolarstwo to typowy sport wytrzymałościowy, w którym znajdują zastosowanie testy spiroergometryczne.
Intensywność treningu kolarskiego jest bardzo duża. Profesjonalni zawodnicy pokonują dystanse nawet 1000 km w ciągu jednego tygodnia. Treningi, których czas trwania dochodzi do 30 godzin w tygodniu, pozwalają kolarzom na pokonanie dystansu  30 000 km w ciągu roku!
Aby, zawodnik mógł znaleźć się wśród najlepszych kolarzy poziom wydolności jego organizmu musi być wysoki. Test spiroergometryczny – wśród wielu parametrów- określa maksymalne zużycie tlenu i progi metaboliczne charakteryzując tym samym wydolność zawodnika. Elita kolarstwa osiąga maksymalne wartości poboru tlenu rzędu 75 do 85 ml/kg/min (mężczyźni) i 65 do 75 ml/kg/min (kobiety).
Spiroergometry  METALYZER® i METAMAX® to urządzenia, które zapewniają wiarygodne pomiary istotnych parametrów podczas treningu jak i na zawodach  uwzględniając równocześnie wszystkie  czynniki wpływające na wydolność sportowca.

Żadna inna forma diagnostyki wydolności nie prezentuje zarówno sportowcom jak i trenerom tak praktycznych - istotnych danych, które  charakteryzują w niezwykle precyzyjny sposób zarówno metabolizm jak i  technikę zawodnika.

Piłka nożna 
Piłka nożna to jedna z najpopularniejszych dyscyplin sportowych na świecie. W ostatnich latach zainteresowanie naukowców badaniami z zakresu fizjologii sportu u piłkarzy istotnie wzrosła. Pracownicy naukowi z Instytutu Ruchu i Nauki Treningu z Uniwersytetu w Lipsku w Niemczech, Prof. Dr. Ulrich Hartmann i Vanessa Martinez Lagunas są pionierami w tej dziedzinie. Po raz pierwszy dokonali pomiarów rzeczywistego zapotrzebowanie fizjologicznego piłkarek podczas 90-minutiwego  meczu. Uzyskane da okazały się kluczowe podczas projektowania bardziej efektywnych i lepiej dostosowanych programów treningowych dla piłkarzy/-ek.
Oprócz trwających badań naukowych na Uniwersytecie w Lipsku, praktycznie wszystkie liczące się zespoły piłkarskie korzystają z badań spiroergometrycznych w trakcie systemu szkolenia.

Karate
Karate kumite to bezkontaktowa sztuka walki. Utytułowani zawodnicy posiadają doskonałą technikę, rozwinięte umiejętności taktyczne i wysoki poziom sprawności. Profil ruchu zawodnika karate kumite obejmuje przemieszczanie do przodu, tyłu, na boki oraz wyskoki. Wszystkie podstawowe ruchy są względnie małej intensywności. Występują również krótkie ataki i obrony, które wymagają maksymalnej intensywności.
Z tego powodu uważa się, że metabolizm beztlenowy jest głównym źródłem energii w tym sporcie.
Badanie spiroergometryczne jest metodą pomiaru wysiłku metabolicznego, udziału tlenowych i beztlenowych przemian energetycznych w karate kumite.
Mobilny spiroergometr METAMAX® to urządzenie tak lekkie i wytrzymałe, że może być z powodzeniem używane w testach wydolności zawodników trenujących sztuki walki.

Hokej na lodzie
Hokej na lodzie jest jednym z najszybszych i zarazem jednym z najbardziej wymagających wysiłku fizycznego sportem na świecie. W trakcie trwania przeciętnego meczu hokeja, zawodnik jest na lodzie około 15 do 25 razy po 30 sekund. W tym czasie hokeista wykonuje 5 do 7 razy sprint z maksymalną intensywnością trwający tylko kilka sekund.
W ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się tendencję wzrostu maksymalnego poboru tlenu u sportowców  grających w hokeja na lodzie.  Przeprowadzono badania spiroergometryczne w celu określenia ponad przeciętnego krążenia sercowego i wysiłku metabolicznego typowego hokeisty.

Gra na perkusji
Na początku 2008, Clem Burke, perkusista zespołu muzycznego Blondie, rozpoczął wraz z dwoma sportowymi badaczami z Anglii przedsięwzięcie Clem Burke Drumming Project.  Celem tego nietypowego projektu była chęć zbadania rzeczywistego poziomu wysiłku koncertującego perkusisty.
Celem projektu było również porównanie wysiłku perkusisty i zawodowego piłkarza. Podczas, gdy piłkarz występuje w 40-50 meczach w roku, niektórzy koncertujący perkusiści podwajają tę liczbę występów w ciągu roku i często grają na swoich instrumentach dłużej niż 90 minut.
Jaką wydolność musi posiadać perkusista, żeby grać tyle koncertów ?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, 30 perkusistów brało udział w ramach tego projektu. Spiroergometry METAMAX® zostały wykorzystane do pomiaru wydolności perkusistów. Niektórzy perkusiści byli badani nawet podczas trwania koncertów.

 

Testy CPET / Medycyna / Sport / Fitness / Aktualności / Kontakt
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468861, REGON 146767375, NIP 536-191-40-20. Numer konta firmy VO2MAX Sp. z o.o. Millennium bank 45 1160 2202 0000 0002 4334 8938.