00 INSERT command denied to user 'vomaxstrona'@'10.15.20.162' for table 'w_visitors' Medycyna - Vo2max

Strona główna Medycyna
Medycyna

W medycynie systemy spiroergometryczne stosowane są do rozpoznawania niewydolności krążeniowo-oddechowej. W tym celu wykorzystywane są algorytmy diagnostyki różnicowej sercowo-płucnej. Analiza gazów oddechowych łączy się tu nierozerwalnie z interpretacją EKG. Zaletą testów wysiłkowych CPET w porównaniu do badań spoczynkowych jest możliwość zaobserwowania symptomów chorobowych np. duszności lub nagłego spadku wydolności objawiających się wyłącznie podczas wysiłku fizycznego.  Pozwala to na wykrycie choroby we wstępnej fazie rozwoju.

W medycynie wysiłkowe testy spiroergometryczne wykonywane są w celu oceny układu krążenia i oddechowego.
U pacjentów z upośledzoną tolerancję wysiłku, metoda ta ujawnia kardiologiczną, pulmonologiczną lub metaboliczną etiologię ograniczeń. To właśnie dlatego lekarze rehabilitacji, kardiolodzy, pulmonolodzy i diabetolodzy tak chętnie stosują spiroergometryczne systemy Cortex.  Gdy zachodzi potrzeba dopuszczenia osób do wykonywania zawodu, czy określonej aktywności rekreacyjnej coraz częściej wykonuje się analizę gazów oddechowych i ocenę intensywności wysiłku.

Sercowo-płucny test wysiłkowy w kardiologii
Obecnie coraz więcej pacjentów badanych w Stanach Zjednoczonych, Europie, Japonii, Australii i Nowej Zelandii zgłasza się do lekarza kardiologa z powodu objawów choroby wieńcowej (CHD).

Zaletą spiroergometrycznego testu wysiłkowego jest jednoczesne badanie pracy płuc, serca i metabolizmu komórkowego. Jest to badanie kompleksowe, w czasie którego oceniane jest funkcjonowanie poszczególnych układów.

Rozpoznanie, leczenie i kontrola poszpitalna w dławicy piersiowej i wieńcopochodnej niewydolności serca są głównym zajęciem większości kardiologów. Tym samym spiroergometryczne systemy wysiłkowe stają się pożądanym instrumentem diagnostycznym.
Testy CPET mają dwie niepodważalne zalety:
Jest to badanie kompleksowe - równocześnie badane są płuca, serce i metabolizm komórkowy. Powiązane funkcjonalnie układy rozpatrywane są łącznie i oceniane z punktu widzenia efektywności działania.
Drugą zaletą jest możliwość przeprowadzania badań podczas wysiłku fizycznego. Tylko ta sytuacja sprzyja rozpoznawaniu wielu chorób. W kardiologii sercowo-płucny test wysiłkowy wykonywany jest w połączeniu z monitorowaniem EKG. Z tego powodu Cortex oferuje rozwiązanie zintegrowane, łącznie z elektrokardiograficzną próbą wysiłkową.
Kardiolodzy wykonując testy wysiłkowe z użyciem aplikacji MetaSoft Studio mogą oceniać ryzyko pacjenta związane z chorobą i dokumentować postęp w terapii. Analiza kolejnych testów umożliwia korzystanie ze zgromadzonych w systemie danych i monitorowanie leczenia w perspektywie czasowej.

Sercowo-płucny test wysiłkowy w pulmonologii
W pulmonologii powszechnie występującymi dolegliwościami są przewlekłe choroby płuc takie jak alergiczna i niealergiczna astma, zapalenie oskrzeli oraz płuc.
Metoda spiroergometrii umożliwia także diagnozę rzadko występujących chorób jak rozstrzenie oskrzelowe,  serce płucne (przewlekłe powiększenie lub niewydolność prawokomorowa serca), zapalenie pęcherzyków płucnych, zwłóknienie, czy sarkoidoza płuc.
Wiele symptomów chorób płuc może być identyfikowanych tylko podczas wysiłku fizycznego. Spiroergometryczne testy wysiłkowe mają tę zaletę, że wykonywane są w czasie wysiłku fizycznego. Podczas testu intensywność wysiłku jest stopniowo zwiększana zgodnie z liniowym (ramp protocol) lub progresywnym (step protocol) protokołem obciążenia  do momentu osiągnięcia wartości docelowej lub odmowy dalszego wysiłku przez pacjenta. 
Dzięki temu badaniu pulmonolog dostaje szybko rzetelną informację o występującej u pacjenta chorobie płuc.

Prewencja
Obecnie na Zachodzie choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów. Znacząco wzrasta w społeczeństwie  odsetek osób prowadzących niezdrowy tryb życia. To skutkuje otyłością, cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym wśród pacjentów. Badania profilaktyczne wykonane odpowiednio wcześnie mogłyby zapobiec do 90% zawałów serca. Prewencja powinna być zawsze poprzedzona rozpoznaniem przyczyn chorób. Skierowana na aktywną promocję zdrowia pozwoliłaby zminimalizować wysokie koszty leczenia.

Spiroergometryczne testy wysiłkowe pozwalają ocenić metabolizm komórkowy, funkcjonowanie serca oraz płuc. Regularnie wykonywane badania pozwalają oszacować ryzyko zachorowania.  W tym aspekcie wysiłkowe systemy spiroergometryczne oferowane przez Cortex mogą odegrać pozytywną rolę. Innowacyjna aplikacja MetaSoft Studio stanowi bowiem instrument proaktywnego i prozdrowotnego trybu życia.

Głównymi przyczynami chorób serca jest mała aktywność fizyczna, nieodpowiednie odżywianie i stres. Planowanie treningu z programem MetaSoft Studio pozwoli pacjentowi zrzucić zbędne kilogramy i poprawić jakość życia. Uzyskane w czasie testu pomiary dostarczają informacji o metabolizmie tłuszczów i węglowodanów. Pozwalają wyznaczyć wydatek energetyczny w spoczynku i podczas aktywności fizycznej.Lekarz w oparciu o uzyskane dane rozpisuje indywidualny harmonogram ćwiczeń. Wyniki badania prezentowane są w formie czytelnych  raportów zawierających tabele, wykresy i trendy. Wszystko to promuje zdrowy styl życia wpływa na wzrost zaufania pacjentów.

Rehabilitacja
Pacjenci z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc  (POChP), astmą oskrzelową i/lub  inną dysfunkcją układu oddechowego wiedzą, że w konsekwencji choroby ich fizyczna aktywność zostaje ograniczona i następuje pogorszenie jakości życia. Ta sytuacja z czasem pogłębia się i prowadzi do dalszej utraty kondycji fizycznej oraz spadku ogólnej aktywności. W ostateczności do całkowitego unieruchomienia pacjenta.
Duszność i trudność w oddychaniu uważane były za główne powody spadku tolerancji wysiłku. W ostatnich latach odkryto, że dysfunkcja mięśni szkieletowych odgrywa równie ważną rolę.
W konsekwencji powstało szereg strategii rehabilitacji, wśród których oprócz ćwiczeń wytrzymałościowych pojawił się trening oporowy, interwałowy i obwodowy.
Aby mieć pewność, że dana strategia będzie skuteczna lekarz musi dokładnie wiedzieć  jak jego pacjent zareaguje na wybrane ćwiczenia. W tym przypadku sercowo-płucny test wysiłkowy jest odpowiednią metodą do określenia indywidualnego postępowania rehabilitacyjnego i doboru bezpiecznych obciążeń.

Medycyna żywienia
Nadmierne spożywanie pokarmów, wybór pożywienia o dużej zawartości tłuszczu i znaczący  spadek aktywności fizycznej to główne przyczyny rosnącej populacji osób otyłych, z cukrzycą i zaburzeniami metabolizmu, którym towarzyszą liczne kardiologiczne, ortopedyczne i psychologiczne problemy.
W ostatnich dwudziestu latach cukrzyca typu 2 stała się dużym problemem ludzi żyjących w uprzemysłowionych krajach jako konsekwencja przewlekłej otyłości. Jednym z fundamentalnych, dla uniknięcia cukrzycy typu 2, prewencyjnych postępowań jest większa aktywność fizyczna i zmiana przyzwyczajeń żywieniowych.
Spiroergometryczne testy wysiłkowe są nieocenione w tym przypadku, ponieważ pozwalają na dobór optymalnej  intensywności wysiłku uwzględniając szereg czynników takich jak płeć, wzrost, waga badanego oraz warunki treningu i przyzwyczajenia żywieniowe.  W rezultacie wszystkie te czynniki i wynik testu CPET składają się na indywidualne rekomendacje treningowe i dietetyczne.
Opierając się na sercowo-płucnych testach wysiłkowych można obiektywnie określić warunki zdrowotne i zindywidualizowany trening. Dlatego lekarz specjalista może rozpisać dostosowany do danego pacjenta harmonogram treningowy i plan żywieniowy.

Badania spiroergometryczne w tym przypadku są tak ważne, ponieważ optymalna intensywność treningu zależy od wpływu wielu czynników ... .

Przedoperacyjna ocena ryzyka
Sercowo-płucny test wysiłkowy dostarcza wiarygodnej i obiektywnej oceny funkcjonowania układu  krążeniowo-oddechowego. Pokazuje ilościowo, czy pacjent jest w stanie sprostać wzrastającym wymaganiom metabolicznym w przypadku dużej operacji.
Ważnym wskaźnikiem ryzyka operacji jest niski poziom pochłaniania tlenu na pierwszym progu wentylacyjnym. Do wyznaczenia położenia tego progu i ilości względnego pochłaniania tlenu nie ma lepszej metody niż sercowo-płucny test wysiłkowy ze stopniowo narastającym obciążeniem. 
W korelacji z innymi otrzymanymi danymi, możliwe jest obiektywne prognozowanie ryzyka zgonu pacjenta w trakcie operacji i w kolejnych latach po zabiegu. Sercowo-płucny test wysiłkowy stanowi więc istotną pomoc przy podejmowaniu  racjonalnych decyzji dotyczących operacji i ogranicza ryzykowne działania.

Medycyna pracy
Lekarze zajmujący się medycyną pracy oceniają zdolność wysiłkową osób uprawiających szczególnie ryzykowne oraz groźne dla życia i zdrowia zawody. Kontrolując ich fizyczną sprawność decydują, czy i w jakich warunkach pracownicy Ci mogą wykonywać powierzone obowiązki.
Mobilny ergospirometr MetaMax umożliwia pomiary w miejscu pracy i nie ma znaczenia, kto jest badany: pracownicy biurowi, strażacy, hutnicy, czy ratownicy medyczni.
Przykład: Zespół pracowników zajmujący się zabezpieczeniem swobodnego oddychania przeprowadza regularne ćwiczenia w specjalnych pomieszczeniach. Podczas takich ćwiczeń ergospirometr MetaMax jest noszony pod kombinezonem, który zabezpiecza urządzenie przed fizycznym uszkodzeniem  i zapewnia jego eksploatację w skrajnie trudnych  warunkach. Tego typu badania dostarczają rzeczywistych danych z miejsca pracy, które są niedostępne w warunkach symulowanych w laboratorium.

Xtreme-Everest
W 2007 roku zespół Caudwell Expedition wspiął się na szczyt świata. W ramach tego projektu naukowego prowadzonego przez Prof. Hugh Montgomery z Instytutu UCL Human and Performance (Londyn) zespół brytyjskich lekarzy badał zdolność adaptacyjną organizmu w warunkach obniżonego ciśnienia tlenu. Eksperymenty prowadzone w hipoksji miały też odpowiedzieć na pytanie jak pomóc pacjentom chorym z powodu niewydolności płuc i serca. Testy wysiłkowe spiroergometryczne były prowadzone na różnych wysokościach i stanowiły istotną część ekspedycji naukowej. W tym projekcie Prof. Mike Grocott i jego zespół wykorzystywali systemy firmy Cortex. Wyprawa na Mount Everest z 200 ochotnikami biorącymi udział w eksperymentach była największą medyczną ekspedycją wszechczasów. Po raz pierwszy spiroergometryczne testy wysiłkowe wykonywano na cykloergometrach na wysokości 8000m! Pomimo skrajnie trudnych warunków systemy Cortex działały bez zarzutu.

Testy CPET / Medycyna / Sport / Fitness / Aktualności / Kontakt
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468861, REGON 146767375, NIP 536-191-40-20. Numer konta firmy VO2MAX Sp. z o.o. Millennium bank 45 1160 2202 0000 0002 4334 8938.