00 INSERT command denied to user 'vomaxstrona'@'10.15.20.92' for table 'w_visitors' Ergospirometry Mobilne - Vo2max

Strona główna Medycyna Ergospirometry Mobilne
Ergospirometry Mobilne

 

Firma Cortex jest producentem  ergospirometrów mobilnych:

 • z pomiarem  po każdym oddechu (ang. „breath-by-breath”)

Większa mobilność, większa funkcjonalność:  METAMAX® 3B_R2! Wyposażony w najnowszą technologię transmisji Bluetooth, najwyższy poziom bezpieczeństwa danych i nadzwyczajną długość pracy na baterii, reprezentuje zupełnie nowy wymiar profesjonalnej diagnostyki wydajności. Sprawdź naszą przewagę techniczną w mobilnej diagnostyce wydolności. 

Technologia  Bluetooth ®

Nowa technologia Bluetooth ®  dalekiego zasięgu umożliwia znacznie bardziej stabilne przesyłanie danych z odległości nawet  1000 m. Sposób transmisji Bluetooth ® Long Range  znacząco zwiększa odporność sygnału na zakłócenia nawet w gęsto zaludnionych regionach narażonych na wysoką ekspozycję czynników zakłócających np. pola elektromagnetycznego.Dzięki temu rozwiązaniu rzetelne przekazywanie wszystkich danych testowych pomiędzy MetaMax® 3B i oprogramowaniem Metasoft® Studio jest możliwe z jeszcze większej  odległości.

Dedykowany tablet

Dedykowany tablet CORTEX  umożliwia podgląd istotnych danych pomiarowych przesyłanych z ergospirometru MetaMax® 3B, m.in. tętna, poboru tlenu, eliminacji dwutlenku węgla, stosunku wymiany oddechowej, częstości oddechów, objętości oddechowej, objętości minutowej, prędkości i obciążenia podczas testu w terenie.
W sposób ciągły operator otrzymuje cenne informacje zwrotne od ergospirometru MetaMax® 3B bez konieczności pracy z komputerem czy laptopem. Dedykowany tablet CORTEX  posiada możliwość  przeprowadzenia wszystkich kalibracji ergospirometru.

Jedno urządzenie. Podwójna korzyść.

Dzięki użyciu opcjonalnego zestawu stacjonarnego, nowy mobilny MetaMax® 3B może stać się w pełni funkcjonalnym  ergospirometrycznym systemem stacjonarnym.  Dzięki wydłużonej linii próbkującej  MetaMax® 3B używany w laboratorium nie musi być zamocowany na korpusie badanego. W ten sposób otrzymujemy dwa razy więcej korzyści.

Nowe złącza

Ze względu na nowe złącza Push Pull podłączenia kabli jest wyjątkowo proste. Przewody nie mogą zostać pomylone. Złącza są w różnych kolorach i posiadają różną budowę mechaniczną ,tak aby zapewnić, że nie zostaną włożone w inne gniazdo przez pomyłkę. Nowa konstrukcja zapobiega uszkodzeniu. Wtyki posiadają specjalny mechanizm blokujący, który gwarantuje niezawodne połączenia kabla.

Bezprzewodowy pomiar 3-kanałowego sygnału  EKG

Dzięki 3-kanałowemu pasowi EKG  custo med oferujemy  łatwy w obsłudze i bezpieczny odbiór 3-kanałowego sygnału  EKG  podczas wykonywania testów wysiłkowych z ergospirometrem MetaMax® 3B. Sygnał EKG nie jest pobierany  w tradycyjny sposób przez użycie klejonych elektrod  i kabli, ale jest pobierany dzięki użyciu nowoczesnego pasa zakładanego na klatce piersiowej badanego.

MetaMax 3B – Ergospirometr typu “breath-by-breath”

Zasada działania ergospirometrów MetaMax 3B (MMX3B) polega na ciągłym próbkowaniu powietrza oddechowego przy stałęj  objętości próbki gazu. W tej metodzie pomiary stężeń O2 i CO2 wymagają stosowania odpowiednio szybkich analizatorów gazu, zwykle o czasie odpowiedzi poniżej 120ms. Ponadto wymagana jest synchronizacja przebiegu przepływu i stężeń O2 i CO2 ze względu na opóźnienia w drenie próbkującym i w samym sensorze gazu. Otrzymuje się pomiary chwilowych stężeń O2 i CO2 po każdym oddechu. Zaletą ergospirometrów typu „breath-by-breath” w stosunku do urządzeń z komorą mieszania jest wysoka dokładność pomiaru niezależnie od zmieniających się warunków otoczenia, gdyż mierzona jest koncentracja O2 i CO2 zarówno podczas fazy wdechu i wydechu.

Dla maksymalnych osiągnięć w rehabilitacji - METAMAX®

METAMAX® jest mobilnym, niezależnym od sieci zasilającej ergospirometrycznym systemem do badań wysiłkowych prowadzonych w terenie lub laboratorium z przeznaczeniem dla sportu, medycyny i nauki. Zapewnia pełne monitorowanie parametrów ergospirometrycznych w warunkach naturalnych. Dzięki dwukierunkowej transmisji radiowej oraz zasilaniu z baterii, system zapewnia całkowitą dotychczas niedostępną swobodę prowadzenia badań. Dodatkowo, szeroki wybór urządzeń, o które można rozszerzyć ten system, wraz z kompatybilnym oprogramowaniem, czyni go całkowicie elastycznym na różne zastosowania. Produkt ten został wyróżniony przez International Forum Design nagrodą iF Product Design Award za oryginalny design.

CECHY PRODUKTU

 • Majwyższa precyzja pomiarów będąca wynikiem nowatorskich rozwiązań, zaawansowanej  technologii oraz zastosowaniu nadążnej autokalibracji
 • Oryginalny kompaktowy projekt obudowy, ergonomiczny i lekki
 • Zasilanie z baterii wewnętrzych i/lub zewnętrznych niezależna od sieci zasilającej
 • Bezprzewodowa dwukierunkowa łączność radiowa i kontakt głosowy z badanym
 • Analiza gazów oddechową w każdej fazie oddechu (Breath-by-Breath) lub z użyciem komory mieszania
 • Pomiar tętna z pasa Polar, sygnału EKG lub SpO2
 • Badanie czynności serca z wykorzystaniem 3-kanałowego wewnętrzego modułu EKG
 • Możliwość podłączenia 12-kanałowego systemu wysiłkowego EKG
 • System nawigacji GPS do określenia prędkości i położenia badanego
 • Integracja z urządzeniem do pomiaru ciśnienia krwi Tango+ firmy SunTechi pulsoksymetrem Xpod SpO2 firmy Nonin
 • Współpraca z cykloergometrami i bieżniami wielu światowych producentów

Testy CPET / Medycyna / Sport / Fitness / Aktualności / Kontakt
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468861, REGON 146767375, NIP 536-191-40-20. Numer konta firmy VO2MAX Sp. z o.o. Millennium bank 45 1160 2202 0000 0002 4334 8938.