00 INSERT command denied to user 'vomaxstrona'@'10.15.20.92' for table 'w_visitors' Ergospirometry Mobilne - Vo2max

Strona główna Sport Ergospirometry Mobilne
Ergospirometry Mobilne

Firma Cortex jest producentem dwóch rodzajów ergospirometrów mobilnych:

 • z komorą mieszania (ang. mixing chamber)
 • z pomiarem  po każdym oddechu (ang. „breath-by-breath”)

 

MetaMax 3X - Ergospirometr z komorą mieszania

Zasada działania ergospirometrów MetaMax 3X ( MMX3X ) polega na tym, że podczas oddychania pobierane są próbki gazu wydychanego i gromadzone w pewnym zbiorniku (komorze), gdzie ulegają wymieszaniu. Wielkość pojedynczej próbki jest proporcjonalna do aktualnej objętości oddechowej VT. Co stały okres czasu, dokonywane są pomiary składu gazu w komorze, będącego mieszaniną pobranych próbek. Otrzymuje się pomiary średnich stężeń O2 i CO2, np. kolejny zestaw danych pomiarowych co 10s.


MetaMax 3B – Ergospirometr typu “breath-by-breath”

Zasada działania ergospirometrów MetaMax 3B (MMX3B) polega na ciągłym próbkowaniu powietrza oddechowego przy stałęj  objętości próbki gazu. W tej metodzie pomiary stężeń O2 i CO2 wymagają stosowania odpowiednio szybkich analizatorów gazu, zwykle o czasie odpowiedzi poniżej 120ms. Ponadto wymagana jest synchronizacja przebiegu przepływu i stężeń O2 i CO2 ze względu na opóźnienia w drenie próbkującym i w samym sensorze gazu. Otrzymuje się pomiary chwilowych stężeń O2 i CO2 po każdym oddechu. Zaletą ergospirometrów typu „breath-by-breath” w stosunku do urządzeń z komorą mieszania jest wysoka dokładność pomiaru niezależnie od zmieniających się warunków otoczenia, gdyż mierzona jest koncentracja O2 i CO2 zarówno podczas fazy wdechu i wydechu.

Dla maksymalnych osiągnięć w sporcie - METAMAX®

METAMAX® jest mobilnym, niezależnym od sieci zasilającej ergospirometrycznym systemem do badań wysiłkowych prowadzonych w terenie lub laboratorium z przeznaczeniem dla sportu, medycyny i nauki. Zapewnia pełne monitorowanie parametrów ergospirometrycznych w warunkach naturalnych. Dzięki dwukierunkowej transmisji radiowej oraz zasilaniu z baterii, system zapewnia całkowitą dotychczas niedostępną swobodę prowadzenia badań. Dodatkowo, szeroki wybór urządzeń, o które można rozszerzyć ten system, wraz z kompatybilnym oprogramowaniem, czyni go całkowicie elastycznym na różne zastosowania. Produkt ten został wyróżniony przez International Forum Design nagrodą iF Product Design Award za oryginalny design.

CECHY PRODUKTU

 • Majwyższa precyzja pomiarów będąca wynikiem nowatorskich rozwiązań, zaawansowanej  technologii oraz zastosowaniu nadążnej autokalibracji
 • Oryginalny kompaktowy projekt obudowy, ergonomiczny i lekki
 • Zasilanie z baterii wewnętrzych i/lub zewnętrznych niezależna od sieci zasilającej
 • Bezprzewodowa dwukierunkowa łączność radiowa i kontakt głosowy z badanym
 • Analiza gazów oddechową w każdej fazie oddechu (Breath-by-Breath) lub z użyciem komory mieszania
 • Pomiar tętna z pasa Polar, sygnału EKG lub SpO2
 • Badanie czynności serca z wykorzystaniem 3-kanałowego wewnętrzego modułu EKG
 • Możliwość podłączenia 12-kanałowego systemu wysiłkowego EKG
 • System nawigacji GPS do określenia prędkości i położenia badanego
 • Integracja z urządzeniem do pomiaru ciśnienia krwi Tango+ firmy SunTechi pulsoksymetrem Xpod SpO2 firmy Nonin
 • Współpraca z cykloergometrami i bieżniami wielu światowych producentów

Testy CPET / Medycyna / Sport / Fitness / Aktualności / Kontakt
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468861, REGON 146767375, NIP 536-191-40-20. Numer konta firmy VO2MAX Sp. z o.o. Millennium bank 45 1160 2202 0000 0002 4334 8938.